Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS, amb NIF núm. G64889082 i domicili a C. VALLDORIOLF, S/N 08520 Les Franqueses del Vallès (BARCELONA) i inscrita al Departament de Justícia amb número 38.207. Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres pel correu electrònic a afaescolacolors@gmail.com. Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web. L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació Íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. La PERSONA USUÀRIA, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell. El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.


A. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial. La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular. L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col•laborador o soci. ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel•lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal. És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS.


B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web. La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat. La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos. La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús. La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal•lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics. Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat. L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulneren les presents condicions generals d’ús.


C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària. El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.


D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS no garanteix que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies. Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, pel que l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA. Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.


E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 24/07/2023. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti. Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt.POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de l’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l'Usuari. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

• Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
• Per quines finalitats recaptem les dades que li sol•licitem.
• Quina és la legitimació per al seu tractament.
• Durant quant temps les conservem.
• A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
• Quins són els seus drets.


1. Responsable:

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA COLORS amb NIF núm.G64889082 i domicili a C. VALLDORIOLF, S/N 08520 Les Franqueses del Vallès (BARCELONA), correu electrònic, afaescolacolors@gmail.com.


2. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

• FORMULARI DE CONTACTE.

Finalitat:Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol•licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d'acceptació.

Legitimació:El consentiment de l'usuari en sol•licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació:Una vegada resolta la seva sol•licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol•liciti la baixa d'aquests.

• ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.

Finalitat: Contestar a les seves sol•licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.

Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol•licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic.

Conservació: Una vegada resolta la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.


• FORMULARI INSCRIPCIÓ I PAGAMENT ACTIVITATS

Finalitat: Gestionar/tramitar la inscripció a l'activitat i el pagament, i informar-lo de les nostres activitats i serveis, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Prestació d'un servei i interès legítim per a informar els nostres socis sobre els nostres productes i serveis.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per a atendre eventuals responsabilitats i posteriorment durant els terminis legalment previstos. Enviaments comercials: fins que l'usuari sol•liciti la seva baixa.


Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho. El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. Les dades personals sol•licitades són necessàries per gestionar les seves sol•licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol•licitat.


3. Destinataris de les seves dades

Les dades dels socis del AFA podran ser cedits a l'Escola Colors i en cas d'obligació legal.


4. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat. Igualment, pot exercir els següents drets:

• Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
• Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
• Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
• Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
• Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol•licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat 1), indicant la referencia "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals. En cas de divergències amb l'empresa en relació al tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).


5. Cookies

Aquesta pàgina web únicament utilitza cookies tècniques que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts a la mateixa i que, en cap cas, tracten dades de connexió i/o dels dispositius, ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries. Per això, no es demana, d'acord amb l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, el seu consentiment per a la seva instal•lació temporal durant la seva sessió de navegació.


6. Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.


7. Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes. No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web. La present Política de Privacitat ha sigut actualitzada en data 24/07/2023 i pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.