Menjador

Servei de menjador

QUOTES I PAGAMENT

FIX 4 ó 5 DIES A LA SETMANA 6,60€ / Menú *
FIX 3 DIES A LA SETMANA 6,75€ / Menú *
FIX 2 DIES A LA SETMANA 6,85€ / Menú *
EVENTUAL 7,35€ / Menú
Avisar el dia que es queda
* Totes les setmanes lectives del mes.
En l'opció de FIX si s'avisa abans de les 9:30h es restarà l'import del menjar (3,00€)