Projecte AFA Escola Colors

Fem allò que és possible, intentem el que és impossible per als miracles... ens estem entrenant. Per educar a un nen fa falta la tribu sencera

PROJECTE AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes Escola Colors, ha tingut sempre com a objectiu afavorir la comunicació democràtica entre les famílies i l’escola, de forma bidireccional, d’aquesta manera es crea un ambient de diàleg obert, del que podran néixer solucions i millores.

També considerem part important del nostre treball donar a conèixer a les famílies el funcionament del centre, així com els mecanismes existents per manifestar les opinions i propostes com a pares i mares. L’AFA exercirà d’enllaç entre les famílies i els diferents organismes o organitzacions que puguin ser receptors de les queixes o peticions que puguin tindre i ajudar a aportar solucions de les mateixes.

Informarem del funcionament del centre, les seves necessitats i els seus projectes.

Considerem prioritari, promoure i recolzar la conciliació de la vida familiar i laboral amb totes aquelles mesures que estiguin al nostre abast com:

D’altra banda, ajudem a la integració de tots els alumnes i les famílies dins de la comunitat educativa, tractant de donar resposta, en col·laboració amb el centre, a la situació particular de cadascun, sempre en context de la inclusió i evitar la discriminació o marginació.

En un altre àmbit i com a pares i mares implicats en l’educació dels nostres fills i filles, tractarem de recolzar i enriquir l’educació dels alumnes del centre, mitjançant activitats, d’indole lúdica i didàctica que completin la formació dels menors.

També intentarem promoure la formació de les famílies amb tallers i xerrades que donin eines comunicatives per a la convivència i la resolució de conflictes.


OBJECTIUSPROJECCIÓ DEL CENTRE A L’EXTERIORPROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

L’Assemblea General anual de l’AFA és un dels actesmés importants del curs, on s’exposa el projecte a les famílies i s’informa de l’estat de comptes.

Promovem la millora de la comunicació reforçant la figura de delegat/da d’aula, figura que serveix d’interlocutor entre l’escola i les famílies.

Donem la benvinguda a les famílies d’I3, amb una activitat de conta contes que té com objectiu que els nouvinguts tinguin la millor acollida.

Animem a participar en:

Pensem que sensibilitzar als nostres fills és fonamental per formar-los en valors socials i solidaris,per això, participem en projectes que els conscienciïn de l’existència d’altres realitats.

Projecte solidaris en curs: