Projecte AFA Escola Colors

Fem allò que és possible, intentem el que és impossible per als miracles... ens estem entrenant. Per educar a un nen fa falta la tribu sencera

FAMÍLIES PER A L'ÈXIT EDUCATIU

Afrontem el nou any amb el desig de millorar el nostre treball, proposar nous projectes i activitats i establir una ferma col·laboració amb el Centre, basada en el treball en equip, la cerca d’objectius comuns i el diàleg, que ens permeti arribar a un mutu enteniment en benefici de l’educació dels nostres fills i filles. A més, volem que el nostre treball sigui la llavor que, en anys esdevenidors, i amb suport de noves mans, tiri arrels i creixi enfortida, per convertir-se en part integrant i indispensable del Centre, del seu projecte educatiu, així como en un referent per al barri, ajudant a visualitzar la labor educativa, els valors i la qualitat humana que creiem han caracteritzat sempre a la nostra escola.

OBJECTIUS GENERALS

L’AFA COLORS, com a associació de famílies d’alumnes, ha tingut des de sempre como a primer objectiu, afavorir la comunicació entre les famílies i l’equip docent i directiu del Centre, de forma bidireccional, de manera que els docents coneguin les inquietuds, desitjos , opinions i propostes de les famílies dels seus alumnes, i de la mateixa manera, les famílies puguem acostar-nos al projecte educatiu dels docents, les seves necessitats i dificultats, afavorint un ambient de diàleg obert, del que puguin néixer solucions i millores.

També considerem part important del nostre treball, donar a conèixer entre les famílies el normal funcionament del Centre, així com els mecanismes democràtics existents per manifestar les nostres opinions i propostes com a pares i mares. Així mateix, l’AFA exercirà també la funció “d’enllaç” entre les famílies i els diferents organismes o organitzacions que puguin ser receptors de les nostres queixes o peticions, i aportar solucions a les mateixes (Junta Municipal, FAPAC, Consell Escolar, Síndic de greuges, Departament d’Educació, Ajuntament... etc )

En aquesta línia, entra dins de la filosofia de L’AFA COLORS, el desig d’informar de forma imparcial del funcionalment del centre, les seves necessitats, els seus projectes... així com promoure el debat, el diàleg i l’intern canvi d’idees, en relació a propostes de canvi que considerem d’importància per al funcionament del centre, l’organització de la vida familiar o l’educació dels nostres fills.
A més, considerem prioritari, promoure i recolzar la conciliació de la vida familiar i laboral amb totes aquells mesures que estiguin al nostre abast (servei d’ acollida matí i tarda, extraescolars, tallers familiars, xerrades d’interès....), facilitant així la vida diària de les famílies del Centre.

D’altra banda, i sumant-nos a l’idearia que sempre ha transmès el Centre, es compromet a vetllar perquè es faci efectiva la integració de tots els alumnes i les famílies dins de la comunitat educativa, tractant de donar resposta, en col·laboració amb el Centre, a la idiosincràsia particular de cadascun d’ells, sempre en context de la inclusió i evitat la discriminació o marginació.
En un altre àmbit, i com a mares i pares implicats a l’educació dels nostres fills, tractarem des de la nostra associació de recolzar i enriquir l’educació dels alumnes del centre, mitjançant activitats d’índole lúdica i didàctica que complementin la formació dels menors. I també, en la mesura del possible, intentarem promoure la formació de les famílies en diferents aspectes relacionats amb l’educació dels fills, a traves de xerrades, activitats, informació accessible en la web....etc.

OBJECTIUS ESPECIFICS PER A AQUEST CURS

Projecció del Centre a l’Exterior

Relacions i Col·laboració amb l’Equip Directiu del Centre.

Reunions periòdiques amb l’Equip Directiu (com a mínim una trimestral) per posar en comú objectius, necessitats, projectes i resultats.
Col·laboració en la mida que sigui possible en el projecte de l’escola.

Treballar per mantenir la subvenció de l'ajuntament del 100% del transport de l’activitat de piscina (1r i 2r).
Aconseguir un any més l’administrativa remunerada per l’Ajuntament pels dies que no tenim l’administrativa de la Generalitat.
Mantenir la plantilla de docents i comprovar que la Generalitat ha assignat el nombre correcte de docents a la plantilla de la nostra escola.

El menjador és gestionat per l’escola, però aquest curs serà el primer any que l’AFA ha signat el contracte amb l’empresa TRESMES ECO ACTIVA SL.
Per tant, es crearà una comissió de seguiment del servei de menjador conjuntament entre l’AFA, l’Escola i l’empresa, per mantenir reunions periòdiques i poder fer el seguiment del projecte i pactar possibles millores. TRESMES ECO estan compromesos amb una premissa bàsica: el creixement equilibrat i saludable dels nens que integren el menjador escolar, a fi de col·laborar perquè aquest dinàmic espai, sigui un lloc estimulant per a l'adquisició de correctes hàbits alimentaris i el desenvolupament de la socialització i integració del nen en el seu entorn més immediat, el col·legi, així com en la societat que li envolta.

Aquests són els seus objectius:

Promoure la participació de les famílies en l’AFA

L’Assemblea General anual de l’AFA és l’acte més important de l’any, on s’exposa el projecte a les famílies i es decideixen els punts més importants. També s’informa sempre dels comptes econòmics i les gestions realitzades en el curs anterior.

Les reunions mensuals obertes a tots els socis són el primer divendres de cada mes a les 17.00h a la sala de l’AFA.

Promoure i millorar la comunicació reforçant la figura de ”pare/mare delegat de curs”, figura que serveix d’interlocutor entre l’equip docent i les famílies i viceversa, per plantejar i tractar de resoldre incidències concretes que concerneixin a cada curs en particular.

Dinamitzar les diferents eines que ens permeten divulgar, tant els nostres principis i objectius com a associació, com les activats que al llarg del curs desenvolupem (blog, Facebook, twiter, taulells d’anuncis i grup de delegats).

Promoure i millorar les aplicacions del nou programa de gestió AMPANET: Per les famílies mai va ser tan còmode i segur el poder accedir a tots els serveis oferts per L’AFA, des de qualsevol lloc, moment i dispositiu amb connexió a Internet, sense necessitat de desplaçament, telèfon o franges d’atenció a les famílies. Juntament amb la comoditat que suposa realitzar tots els serveis esmentats de forma on line, afegir la facilitat d’ús de la interfície d’usuari de totes les pantalles de l’aplicació, doncs han estat pensades i dissenyades per a tot tipus d’usuari i que siguin fàcils d’utilitzar.

En l’AFA pensem que sensibilitzar als nostres fills és fonamental per formar-los en valors socials i solidaris. Per això, ens esforcem a participar en projectes que els conscienciïn de l’existència d’altres realitats i els ajudin a ser més solidaris en el futur.
Projecte solidaris en curs:

El curs passat ens van convidar com a AFA a les reunions periòdiques de l’escola amb les famílies nouvingudes, aquest any continuarem fomentant el contacte de l’AFA amb el projecte Vincles, que és un programa municipal de Diversitat i Convivència, i gestionat des de l’àrea de Polítiques Socials amb el suport de l’àrea de Pla de Barris de Bellavista.

En la Festa fi de curs on estan convidats tots els alumnes, les famílies i els professors, es buscarà la major participació possible, no solament quant assistència, sinó tractant de implicar famílies i alumnes en l’organització i desenvolupament de les diferents activitats, tant d’aspecte lúdic com didàctic.
Aquest any volem donar un pas més per millorar aquest dia tant especial on acomiadem el curs i els alumnes de 6è. Com sempre l’AFA recolzarà econòmicament la festa i es debatrà com i qui formarà la comissió per portar a terme aquest event amb la col·laboració de l’equip directiu.

Millora d’Infraestructures

ACTIVITATS DE GESTIÓ:

Gestió d’Activitats Extraescolars:

L’AFA, tal i com és habitual en anys anteriors, es posiciona com a gestora fonamental de les activitats extraescolars del Centre, assumint les labors de contractació amb les empreses, permisos envers l’ajuntament, elaboració de quadrants, control d’inscripcions, elaboració de llistes i resolució de possibles incidències.
A l’hora de realitzar l’oferta d’activitats per al curs, s’han contemplat les peticions i suggeriments rebuts l’any anterior, mitjançant la bústia de suggeriments del AFA i l’enquesta facilitada a les famílies a mitjans de curs (enquesta entregada només a les famílies usuàries de les extraescolars).

L’AFA amb la col·laboració de l’equip directiu, realitzarà un seguiment periòdic de les activitats, per assegurar-se de la qualitat i adequació de les mateixes, prenent les decisions que d’aquest seguiment es derivin, com la continuïtat dels monitors i les empreses que treballen amb nosaltres.

Conciliació de la vida familiar i laboral (Servei d'acollida)

Els serveis acollida de setembre a juny són: matins de 8h a 9h i tardes de 16:30 a 18:00h. En el cas del servei de tarda cal avisar abans del migdia.

El servei es pot contractar per mitja hora, hora sencera, de manera indefinida, triar dies o fer-ne ús puntualment. No inclou esmorzar i/o berenar.

Procediment de les beques escolars:

Sol·licitar a l’ajuntament una millora en el protocol d’assignació de beques (menjador, extraescolars i material).

Revisar el procediment de pagament de les beques, establint una data màxima perquè les famílies puguin inscriure els seus fills a les activitats i poder així rebre el pagament de les beques abans de desembre.
Fer una valoració sobre els imports atorgats i els imports realment pagats, per tal de decidir si cal fer canvis sobre imports establerts.